AccadevaOggi → Storia

11 gennaio 1972: Il Pakistan orientale diventa Bangladesh

Il Pakistan orientale diventa Bangladesh
DATA : 11 gennaio 1972 - 47 anni fa